RANGER

RANGER XLT 2.2L 4X4 MT

Giá bán: 754 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng, Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Bệ bước chân, DVD - Camera de, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)  

RANGER RAPTOR 2.0L BITURBO

Giá bán: 1.198 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Phủ Ceramic, Phủ Gầm, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER XL 2.2L 4X4 MT

Giá bán: 616 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER XLS MT 2.2L 4X2

Giá bán: 630 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER XLS AT 2.2L 4X2

Giá bán: 650 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER XLT 2.2L 4X4 AT

Giá bán: 779 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER WILDTRAK 2.0L SiTurbo 4X2 10AT

Giá bán: 853 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER WILDTRAK 2.0L BiTurbo 4x4 10AT

Giá bán: 918 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

Khuyến mãi
Khuyến mãi