Sản phẩm

EVEREST AMBIENTE 2.0L SI-TURBO 6MT

Giá bán: 999 triệu

Khuyến mãi: Phụ kiện: Film cách nhiệt 3M USA, Dvd gối đầu, Camera hành trình - Vietmap, Lót sàn 5D, 01 năm bảo hiểm vật chất, ... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)  

EVEREST AMBIENTE 2.0L SI-TURBO 10AT

Giá bán: 1.052 triệu

Khuyến mãi: Phụ kiện: Film cách nhiệt 3M USA, Dvd gối đầu, Camera hành trình - Vietmap, Lót sàn 5D, 01 năm bảo hiểm vật chất, ... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)  

RANGER XLT 2.2L 4X4 MT

Giá bán: 754 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng, Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Bệ bước chân, DVD - Camera de, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)  

RANGER RAPTOR 2.0L BITURBO

Giá bán: 1.198 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Phủ Ceramic, Phủ Gầm, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

EVEREST TREND 2.0L SI-TURBO 4X2 10AT

Giá bán: 1.112 triệu

Khuyến mãi: Phụ kiện: Film cách nhiệt 3M USA, Dvd gối đầu, Camera hành trình - Vietmap, Lót sàn 5D, 01 năm bảo hiểm vật chất, ... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)  

TRANSIT LIMOUSINE

Giá bán: 1.350 triệu

Khuyến mãi:

ECOSPORT AMBIENTE 1.5L MT

Giá bán: 545 triệu

Khuyến mãi: 01 Năm bảo hiểm thân xe, Film 3M USA, Camera hành trình, Ghế da, Bệ bước chân, DVD - Camera de, Lót sàn... (tùy theo thời điểm)

ECOSPORT AMBIENTE 1.5L AT

Giá bán: 569 triệu

Khuyến mãi: 01 Năm bảo hiểm thân xe, Film 3M USA, Camera hành trình, Ghế da, Bệ bước chân, DVD - Camera de, Lót sàn... (tùy theo thời điểm)

ECOSPORT TREND 1.5L AT

Giá bán: 593 triệu

Khuyến mãi: 01 Năm bảo hiểm thân xe, Film 3M USA, Camera hành trình, Ghế da, Bệ bước chân, DVD - Camera de, Lót sàn... (tùy theo thời điểm)

ECOSPORT TITANIUM 1.5L AT

Giá bán: 648 triệu

Khuyến mãi: 01 Năm bảo hiểm thân xe, Film 3M USA, Camera hành trình, Ghế da, Bệ bước chân, DVD - Camera de, Lót sàn... (tùy theo thời điểm)

EVEREST TITANIUM 2.0L SI-TURBO 4X2 10AT

Giá bán: 1.177 triệu

Khuyến mãi: Phụ kiện: Film cách nhiệt 3M USA, Dvd gối đầu, Camera hành trình - Vietmap, Lót sàn 5D, 01 năm bảo hiểm vật chất, ... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)  

TRANSIT CẢI TẠO 3 - 6 CHỖ

Giá bán: 820 triệu

Khuyến mãi: Hộp đen, la phong, lót sàn, ghế da, camera de, dvd, camera hành trình, gập ghế sau, mâm đúc... (tùy thời điểm)

TRANSIT MEDIUM

Giá bán: 842 triệu

Khuyến mãi: Hộp đen, la phong, lót sàn, ghế da, camera de, dvd, camera hành trình, gập ghế sau, mâm đúc... (tùy thời điểm)

TRANSIT SVP

Giá bán: 849 triệu

Khuyến mãi: Hộp đen, la phong, lót sàn, ghế da, camera de, dvd, camera hành trình, gập ghế sau, mâm đúc... (tùy thời điểm)

RANGER XL 2.2L 4X4 MT

Giá bán: 616 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER XLS MT 2.2L 4X2

Giá bán: 630 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER XLS AT 2.2L 4X2

Giá bán: 650 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER XLT 2.2L 4X4 AT

Giá bán: 779 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Lót thùng,  Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Ghế da, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

RANGER WILDTRAK 2.0L SiTurbo 4X2 10AT

Giá bán: 853 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

EVEREST TITANIUM 2.0L BITURBO 4X4 10AT

Giá bán: 1.399 triệu

Khuyến mãi: Phụ kiện: Film cách nhiệt 3M USA, Dvd gối đầu, Camera hành trình - Vietmap, Lót sàn 5D, 01 năm bảo hiểm vật chất, ... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)  

EXPLORER LIMITED 2.3L 4WD

Giá bán: 2.268 triệu

Khuyến mãi: Bệ bước chân điện, film 3M USA, phủ gầm, phủ nano, 03 năm bảo dưỡng, bảo hiểm thân xe... (tùy thời điểm)

TRANSIT LUXURY

Giá bán: 879 triệu

Khuyến mãi: Hộp đen, la phong, lót sàn, ghế da, camera de, dvd, camera hành trình, gập ghế sau, mâm đúc... (tùy thời điểm)

RANGER WILDTRAK 2.0L BiTurbo 4x4 10AT

Giá bán: 918 triệu

Khuyến mãi: Nắp thùng Carryboy, Film 3M USA, 01 năm BHVC, Camera hành trình, Lót sàn... (tùy theo thời điểm) Giảm tiền mặt từ 15 - 79 Triệu (tùy dòng xe)

ECOSPORT ECOBOOST 1.0L AT

Giá bán: 689 triệu

Khuyến mãi: 01 Năm bảo hiểm thân xe, Film 3M USA, Camera hành trình, Ghế da, Bệ bước chân, DVD - Camera de, Lót sàn... (tùy theo thời điểm)

Khuyến mãi
Khuyến mãi